Wereldburgerschap in het basisonderwijs

Wereldburgerschap staat in het basisonderwijs niet op het rooster.

Dat is ook niet nodig, want er dienen zich iedere dag talloze mogelijkheden aan om in de klas aandacht te besteden aan wereldburgerschap. De wereld komt immers op kindervoeten de school in. Het is van belang dat leerkrachten die kansen zien en aangrijpen. Deze website biedt leerkrachten daarbij ondersteuning.